Vormingen

Ben je op zoek naar lezingen of workshops over gezondheidsgerelateerde onderwerpen? 

Onze vormingsdiensten (aangeboden i.s.m. ATUMI consulting) zijn gericht op verschillende doelgroepen (bv. werknemers, leidinggevenden, hulpvragers) die hun gezondheid of die van anderen willen verbeteren. Zo organiseren we wetenschappelijk gefundeerde workshops of vormingen over onderwerpen zoals diversiteitscompetente zorg en stress & burn-out. I.s.m. ATUMI consulting bieden wij ook lezingen aan over de relatie tussen racisme en gezondheid. Ons vormingsaanbod wordt gecoördineerd door Dr. Ama Kissi Indien je een vorming op maat wenst of een vorming over een ander gezondheidsgerelateerd thema dan kan je eveneens bij ons terecht. Samen met de medewerkers van PRAKTIJK50 gaan we na hoe we dit kunnen realiseren.

Instellingen, organisaties of bedrijven waaraan PRAKTIJK50 in samenwerking met ATUMI consulting reeds workshops, presentaties, en/of lezingen aan heeft gegeven zijn o.a.: UZ Brussel, Université libre de Bruxelles (ULB), Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), Universiteit Gent, Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC), Antwerp Management School, Fulbright, NAPAR, LEVL, Blenders vzw, De Sloep vzw, Avansa, Chase, She Did It, Young Fenix, AfroMedica en De Roma.

Diversiteits­competente zorg

VORMING DIVERSITEITSCOMPETENTE ZORG

In België neemt het aantal mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond toe. De culturele diversiteit die hiermee gepaard gaat zorgt voor uitdagingen, ook binnen de gezondheidszorg. Zo toont wetenschappelijk onderzoek aan dat interculturele verschillen tussen zorgverstrekkers die behoren tot de raciale/etnische meerderheid en patiënten die behoren tot de raciale/etnische minderheid, de zorgverlener-patiënt interactie kunnen bemoeilijken.

In het eerste deel van deze workshop zal worden stilgestaan bij hoe raciale/etnische biases (bv. vooroordelen, stereotypen) deze bevinding kunnen verklaren. In het tweede deel zal ingezoomd worden op hoe diversiteitscompetente en inclusieve zorg eruitziet. Concreet zal geput worden uit wetenschappelijke evidentie en praktijkervaringen om antwoorden te formuleren op vragen zoals: Hoe kan je als zorgverlener voorkomen dat raciale en etnische biases een negatieve invloed hebben op jouw interventies? Welke competenties heb je nodig om goede zorg te bieden aan hulpvragers uit raciale en etnische minderheidsgroepen? En hoe kan je therapietrouw versterken bij deze hulpvragers?

Het doel van deze workshop is om bruggen te bouwen in een veilige omgeving waar ieders mens-zijn centraal staat, en persoonlijke groei en reflectie op de voorgrond staan.

Contacteer ons

Stress & Burnout

VORMING STRES  & BURNOUT

We leven in een tijd waar stress alomtegenwoordig is en burn-out vaak op de loer ligt. Hoewel het idee dat we onszelf vrijwel kapot moeten werken om onze doelen te bereiken niet langer verheerlijkt wordt, blijft stressmanagement voor velen een uitdaging. 

In deze workshop wordt stilgestaan bij de oorzaken en gevolgen van overmatige stress en burn-out. Praktische strategieën en tools gericht op het managen van stress en het vergroten van de veerkracht zullen worden aangereikt.

Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan hoe de intersectie van sociale identiteiten een invloed kan hebben op stress.

Contacteer ons

Gezondheids­bevordering

Vanuit een gezondheidspsychologische invalshoek zetten we via de praktijk in op duurzaam gezond leven en worden verscheidene thema’s via vormingen aangeboden:

VORMING VERBETEREN VAN SLAAP & HERSTEL VAN BIORITME

Een goede nachtrust is een belangrijke voorwaarde voor fysiek en mentaal herstel. Hoewel slaap een automatisch proces is, bevat onze huidige levensstijl heel wat factoren die de duurtijd en kwaliteit van onze slaap negatief beïnvloeden. Het aandeel mensen met slaapproblemen en vermoeidheid neemt hierdoor sterk toe. Maar: goed slapen kan je leren!

Tijdens deze workshop wordt stilgestaan bij hoe slaap werkt en welke processen hierbij een rol spelen. De  deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen slaappatroon, leren wat de belangrijkste slaapverstoorders zijn en gaan zelf actief aan de slag om de kwaliteit van hun nachtrust te verbeteren.

Naast algemene vorming over slaap kan er ook extra aandacht besteed worden aan shiftwerk. Bij werken in ploegendiensten wordt het natuurlijke bioritme verstoord wat de kans op slaapproblemen of andere gezondheidsklachten vergroot. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in het effect van onregelmatige werktijden op het bioritme en worden praktische handvatten aangereikt om de negatieve impact van ploegendienst op slaap en bioritme te verminderen. 

VORMING MEER BEWEGEN & MINDER ZITTEN

Vlamingen zitten meer dan 8 uur per dag. Dit sedentair gedrag heeft een duidelijk negatieve impact op onze gezondheid, energie en productiviteit. Door het zitten regelmatig kortdurend te onderbreken en actiever te werken en te leven kan je deze negatieve gevolgen van te lang zitten doorbreken. 

In deze workshop bekijken we de algemene aanbevelingen rond bewegen en zitten, gaan we na wat beweegmomenten kunnen betekenen voor onze fysieke en mentale gezondheid en gaan we actief aan de slag met haalbare stappen om ons eigen zit- en beweeggedrag aan te passen. 

Contacteer ons