Wie we zijn

Prof. Dr. Tine Vervoort (°1977)

Coördinator Praktijk
Klinisch Psycholoog
Cliëntgericht Psychotherapeut (i.o)
0471 63 55 02
tinevervoort@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik ben erkend klinisch psycholoog sinds 2003 en doctor in de klinische psychologie sinds 2008. Ik voltooide eerder  de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige (in 1998) en  het postgraduaat eerstelijns psychologsiche zorg (in 2022). Momenteel volg ik het 4-jarig postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie aan KU Leuven. Ik heb ervaring opgedaan binnen jeugd & volwassen psychiatrie alsook in het werken met cliënten met chronische lichamelijke aandoeningen, waaronder (chronische) pijn. Verder deed ik ervaring op in het werken met adolescenten en volwassenen als eerstelijns psycholoog binnen een huisartsenpraktijk. Naast mijn klinische werkzaamheden in PRAKTIJK50 ben ik tevens als Professor Klinische Psychologie verbonden aan de Universiteit Gent waar ik sinds 2003 wetenschappelijk onderzoek verricht naar de rol van verscheidene psychosociale factoren in het begrijpen van (mentale) gezondheid. 

PRAKTIJK50 werd opgericht vanuit een sterke persoonlijke aspiratie om wetenschap en klinisch werk meer met elkaar te verbinden. Binnen PRAKTIJK50 werk ik met diverse problematieken (o.a. angst, perfectionisme, stressklachten, piekeren, interpersoonlijke problemen, negatief zelfbeeld,…). Ik laat mij inspireren door een cliëntgericht-experiëntieel kader waar beleving, emotie en persoonlijke groei centraal staan. Belangrijke persoonlijke waarden voor mij zijn authenticiteit, warmte, betrokkenheid en verbinding. Ik vind het essentieel dat mensen zich thuis kunnen voelen, vertrouwen kunnen ervaren en zo op verhaal kunnen komen zodat veerkracht kan vergroten en men opnieuw meer evenwicht in het leven weet te vinden. Ik ben mama van 4 zonen. Ik ben lief van, dochter, vriendin en zus. Ik hou van eerlijke ontmoetingen met anderen. Ik geloof in kwetsbaarheid en de kracht om van hieruit blijvend te kunnen groeien.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 772326341

Meer info

Ruth Anthuenis (°1976)

Systemisch & Contextueel Consulent
Gezinswetenschapper
0465 41 41 98
ruthanthuenis@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik ben op latere leeftijd (39) opnieuw gaan studeren. In eerste instantie omdat het me altijd geboeid heeft waarom mensen doen wat ze doen, dit in relatie tot anderen en zichzelf. Tijdens mijn systeemgerichte opleiding tot gezinswetenschapper leerde ik om individuen, koppels en gezinnen te ondersteunen bij interne conflicten, moeilijkheden tijdens verschillende ontwikkelingsfasen, het zicht krijgen op en doorbreken van vastgeroeste en negatieve interactiepatronen, verlies, interpersoonlijke en seksuele knooppunten, opvoeding en 'parental burnout' en (v)echtscheiding met gevolgen voor de kinderen. De training 'Krachtwerk' (Judith Wolf) leerde me om de focus te leggen op mogelijkheden en niet op beperkingen, om zo te stimuleren wat wel al goed gaat. Ik heb ervaring opgebouwd in het begeleiden van mensen die geconfronteerd werden met diverse problemen (o.a., laag zelfbeeld, overweldigende emoties en partner-relatieproblemen, …). Bij 'Arosa' in Rotterdam ving ik vrouwen en mannen op die te maken hebben met de complexe problematiek van partnergeweld. Ik heb me tevens verdiept in het taboe rond en de onderrapportage van mannenmishandeling. Naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 ben ik ook werkzaam in het forensisch psychiatrisch centrum te Gent. 

Met een open, authentieke en cliënt-gerichte basishouding streef ik binnen Praktijk50 naar een gelijkwaardige werkrelatie. Jij hebt de regie! Vanuit wetenschappelijke denkkaders gaan we samen aan de slag om levenskwaliteit te verwerven op verschillende levensdomeinen en om een evenwicht te vinden tussen draagkracht en draaglast en tussen de nood aan zelfontplooiing versus verbondenheid met anderen. Ik engageer me om levenslang te leren, zodat ik jou optimaal kan begeleiden in het worden wie je écht wil zijn. Iedereen verliest al eens de greep op het leven. Je kiest niet wat je overkomt, je bepaalt wel wat je ermee doet. Elke tegenslag is brandstof voor groei. Ieder van ons is onderdeel van meerdere systemen, waardoor het 'ik' niet los van de context te benaderen is. Daarnaast leven we in een maatschappij waarin het moeilijk is om ons kwetsbaar op te stellen. Ik geloof in het aanvaarden van deze kwetsbaarheden (o.a. (faal)angsten, een laag zelfbeeld, doemgedachten,...) en het bewust worden van de kracht die van deze kwetsbaarheden kan uitgaan.

Meer info

Dr. Fleur Baert (°1993)

Klinisch Psycholoog
0478 42 77 83
fleurbaert@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik ben erkend klinisch psycholoog sinds 2016 en doctor in de klinische psychologie sinds 2021. Als klinisch psycholoog heb ik ervaring opgedaan in het werken met angststoornissen, stemmingsstoornissen, interpersoonlijke problemen, stress en chronische lichamelijke aandoeningen.  Naast klinisch werk ben ik ook werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent. Ik verricht onderzoek naar de impact van verscheidene psycho-sociale factoren (o.a. de rol van ouders, de rol van genderidentiteit) in de ervaring van chronische pijn. Binnen PRAKTIJK50 werk ik samen met jongvolwassenen en volwassenen, maar ook met koppels rond erg uiteenlopende thema’s. Klachten zoals angst, depressie, stress, burn-out of interpersoonlijke moeilijkheden, maar ook uiteenlopende existentiële vragen kunnen we samen onder de loep nemen, en aanpakken op een manier die bij jou past. Ik koester ook een bijzondere interesse in de begeleiding van vragen rond genderidentiteit en genderdysforie, seksuele geaardheid, transitiebegeleiding en identiteitsproblemen.

Ik tracht steeds bijzondere aandacht te hebben voor het creëren van een vertrouwelijke en vooral veilige sfeer waarin alles bespreekbaar is. Zo help ik je met het definiëren van je vragen en de moeilijkheden die je ervaart, alsook wat deze voor jou betekenen en wat je daarin wil bereiken of hoopt te veranderen. Vaak bestaan de moeilijkheden die mensen ervaren uit verschillende deelaspecten, en hebben deze een impact op verschillende domeinen in ons leven. De meeste zaken kunnen aangepakt en veranderd worden, waarbij we samen stappen in de goede richting zullen uitstippelen. Helaas hebben we nooit volledige controle over wat ons overkomt in ons leven, daarom zullen we ook werken rond het accepteren en plaatsen van die zaken die we niet kunnen veranderen, en het verschuiven van je focus naar jouw waarden en ambities. Om dit proces richting te geven, werk ik voornamelijk met Acceptance and Commitment Therapy, waarin ik ook een therapie-opleiding heb gevolgd. Desondanks blijft het voor mij vooral belangrijk om een werkwijze uit te stippelen die voor jou goed werkt en goed aanvoelt.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 932116499

Meer info

Dr. Melanie Beeckman (°1992)

Klinisch Psycholoog
Eerstelijns Psycholoog
Mindfulnesstrainer
0456 24 04 54
melaniebeeckman@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

In 2015 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. Ik liep stage op de afdeling (psycho-) geriatrie en hartrevalidatie. In 2020 behaalde ik een doctoraat met mijn onderzoek rond mindfullness en veerkracht bij jongeren met chronische pijn. Naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 en in een huisartsenpraktijk te Gent, ben ik momenteel ook aan de slag als postdoctoraal onderzoeker en coördineer ik een project waarin we een wandelinterventie ontwikkelen ter preventie van dementie bij 65-plussers.

Heb je het gevoel dat je leven even wankelt? Dat je de balans kwijt bent? Heb je het moeilijk met de verwerking van zaken die je meegemaakt hebt? Zijn er zaken die je graag met iemand neutraal of iemand buiten je persoonlijke omgeving wil bespreken? Ik ben er om samen met jou op zoek te gaan naar manieren om energie-nemende zaken te verlichten, en om energiegevers, steun- of krachtbronnen op te bouwen en/of te versterken. Binnen PRAKTIJK50 verzorg ik ook een 8-weken mindfullness groepstraject. 

Je kan me steeds op maandag in PRAKTIJK50 vinden. Een eerste afspraak maken is vaak een hele moeilijke, maar ook een heel belangrijke stap. Tijdens een eerste gesprek zoeken we samen naar de beste weg om jou vooruit te helpen. Ik vertrek vanuit het kader van de positieve/oplossingsgerichte psychologie, focus op veerkracht en sterktes, en maak gebruik van cognitief-gedragsmatige technieken (o.a., mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy). Ik heb doorheen de jaren expertise opgebouwd over de omgang met chronische pijn en ziektes, angstklachten, depressieve gevoelens, stress en burn-out, rouw- en verliesverwerking, aanvaarding van ouder worden en richt mij voornamelijk op jongeren en (oudere) volwassenen. 

Ik vind persoonlijke ontwikkeling en reflectie belangrijk en blijf me dan ook steeds bijscholen aan de hand van opleidingen, vormingen en regelmatige intervisiemomenten. Recentelijk voltooide ik het postgraduaat eerste lijns psychologische zorg en bekwaamde ik mij tot gecertifieerd mindfullnesstrainer.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 922118086

Meer info

Christine Borremans (°1968)

Integratief Psychotherapeut
Traumatherapeut (i.o)
Gezinswetenschapper
0477 69 61 17
christineborremans@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

Ik ben Integratief Psychotherapeut van opleiding en behaalde mijn postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie aan de Academie voor Integratieve Psychologie & Psychotherapie (AIHP). Binnen ditzelfde vormingsinstituut specialiseer ik mij momenteel verder in de traumatologie. Daarnaast voltooide ik eerder de systeemgerichte opleiding tot gezinswetenschapper.


Als psychotherapeut geloof ik zeer sterk in de eenheid van lichaam en geest en in de kracht van mensen. Mijn aanpak is dan ook holistisch met de nodige aandacht voor het cognitieve, het emotionele en de lichamelijke ervaring. Ik zet regelmatig EFT (Emotional Freedom Techniques), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en ademhalingsoefeningen in tijdens het therapeutisch proces. Ik begeleid jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) en volwassenen met diverse problemen: gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van eenzaamheid, verwerking van intense emoties, omgaan met depressieve klachten, burn-out, relatieproblemen, rouwverwerking en trauma. Naast mijn werk als psychotherapeut in PRAKTIJK50, werk ik ook nog deels in eigen praktijk. 

Meer info

Eva Croisiau (°1993)

Klinisch Psycholoog
Cliëntgericht Psychotherapeut (i.o)
0472 83 89 14
evacroisiau@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

In 2016 studeerde ik af als maatschappelijk werker en in 2020 behaalde ik mijn diploma in de klinische psychologie. Momenteel volg ik een bijkomende therapieopleiding, met name een postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie aan de KULeuven. Als klinisch psycholoog heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in het werken met volwassenen en ouderen binnen psychiatrische hulpverlening, alsook heb ik ervaring met psychodiagnostisch onderzoek. Naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 ben ik momenteel werkzaam in het CGG Waas en Dender binnen het ouderenteam.

Op eender welk moment in het leven kan je vastlopen, of word je geconfronteerd met moeilijkheden of onzekerheden. Soms wordt de last te groot en kan de vraag naar verandering en/of verlichting zich aandienen. Bij mij ben je welkom om in een veilige context stil te staan bij de zorgen waarmee je zit en welke veranderingen je daarin wenst. Ik werk vanuit een cliëntgericht kader, waarin de beleving centraal staat. Je kan bij mij terecht met uiteenlopende klachten, zoals existentiële vragen, emotionele problemen, depressieve klachten, angstklachten, stress, rouw, ingrijpende gebeurtenissen… Ik hecht in elke begeleiding belang aan het creëren van een veilige sfeer waarin echtheid, aanvaarding en empathie centraal staan.

Buiten de gesprekskamer houd ik ervan om in beweging te zijn en haal ik energie uit de momenten die ik spendeer met familie en vrienden. 

Erkenningsnummer psychologencommissie: 932128687

Meer info

Dr. Olivia De Smet (°1982)

Klinisch Psycholoog
Oplossingsgericht Psychotherapeut (i.o)
0477 04 68 82
oliviadesmet@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik ben erkend klinische psycholoog sinds 2005 en doctor in de psychologie sinds 2013. In die periode aan de Universiteit Gent, maakte ik uitgebreid kennis met de relatie- en gezinstherapie. Mettertijd werd mijn roeping naar de praktijk steeds groter. Aldus ging ik aan de slag in het zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld van het UZGent die ik combineerde met een 2j opleiding tot traumatherapeut. Nadien werkte ik in een privébedrijf ter ondersteuning van werknemerswelzijn waar ik verdere ervaring opdeed inzake stress, burnout en trauma. Een interessante aanvulling hierop was mijn werkervaring als psycholoog bij de adviserend artsen van CM, waar ik mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid begeleidde in hun herstel en professionele re-integratie. Ik had daar het voorrecht mensen te mogen bijstaan die lijden aan een breed scala psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Ik deed ook ervaring op in het mobiel crisisteam van het Pakt waar we met een multidisciplinair team mensen begeleiden in psychische crisis (vnl. suïcidepreventie). Vandaag de dag ben ik, naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50, werkzaam in het CGG Waas & Dender binnen het ouderenteam. 

In PRAKTIJK50 ga ik aan de slag met diverse moeilijkheden (o.a. stress, angst, depressie, burnout, trauma, laag zelfbeeld, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen,…). Ik werk voornamelijk individueel met volwassenen en ouderen, en waar zinvol en gewenst, ook met de naasten (partners, ouders, kinderen, andere hulpverleners,…).           

In mijn gesprekken hanteer ik een ‘oplossingsgerichte’ insteek, in lijn met mijn lopende psychotherapieopleiding. Dit betekent concreet dat ik, na een kennismakingsfase, met jou op zoek ga naar wenselijkere manieren van denken, voelen, doen en naar alle mogelijke zaken die jou daarbij kunnen helpen. Naast mijn inbreng wil ik vooral ook jou veel ruimte geven; ruimte om op verhaal te komen en om nieuwe keuzes te maken. Ik beschouw ons immers als gelijkwaardig en bied jou graag een veilig kader waarbinnen je je zorgen kwijt kan. Door mijn grote respect voor mensen geloof ik ook in jouw krachten, ook als je die zelf niet (meer) ziet. Daarnaast is de spreekwoordelijke ‘klik’ van belang in onze samenwerking en kunnen we samen monitoren of die goed zit. Voldoet mijn begeleiding toch niet aan jouw noden, dan zoeken we samen naar een ander traject meer op jouw maat.

Over mezelf kan ik nog zeggen dat ik een sociaal vlot, gedreven en liefdevol iemand ben met ook al enige levenservaring achter de kiezen. Ik probeer steeds positief te blijven en verzoen me er ook mee als het even niet gaat. Ik ben een mama van 2 schatjes, dochter van, zus van, vriendin van, buurvrouw van, kennis van, collega van,… en haal graag energie uit al deze sociale contacten.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 822106323

Meer info

Nathalie Felix (°1986)

Integratief Traumatherapeut
Erkend Brainspotherapeut
Stress & Burn-out Coach
0478 99 28 06
nathaliefelix@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

Ik ben in 2009 afgestudeerd als maatschappelijk werker en heb ervaring verworven in het begeleiden en ondersteunen van  gezinnen en individuen met zowel fysieke als psychische gezondheidsproblemen. Doorheen de jaren heb ik kunnen ondervinden welke de impact van stress is op ons dagelijks functioneren.Een groot misverstand is dat stress altijd negatief is en ten allen tijden vermeden moet worden. We hebben dagelijkse stress en voldoende uitdaging nodig om goed te kunnen functioneren. In onze huidige maatschappij wordt er echter steeds meer van ons verwacht met als gevolg dat mensen vaker tegen hun grenzen aanlopen. De grote valkuil hierbij is een verstoord evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Dit kan in sommige situaties leiden tot een burn-out.

De reactie van ons lichaam op (langdurige) stress heeft mij overtuigd om mij hierin te verdiepen en mij aangespoord om de opleiding tot stress- en burn-outcoach te vervolledigen (2021). Met de juiste begeleiding en coaching is het mogelijk om de levenskwaliteit te verbeteren en stress te verminderen tot op een gezond en aanvaardbaar niveau.
In navolging van mijn praktijkwerk als stress- en burn-out coach heb ik de opleiding integratief traumatherapeut bij AIHP succesvol afgerond (2022). Deze opleiding zorgt er voor dat ik me kan verdiepen in het behandelen van onderliggende ingrijpende gebeurtenissen. Om deze ingrijpende gebeurtenissen op een lichaamsgerichte manier te kunnen benaderen heb ik me verdiept in brainspotting. Ik heb zowel fase 1 als fase 2 afgerond waardoor ik gecertificeerd brainspottherapeut ben. (https://www.brainspotting.be)

Voor mij is het belangrijk om op een open, actieve en positieve manier te streven naar de balans tussen inspanning en ontspanning en hierbij rekening te houden met de wisselwerking tussen lichaam en geest. Elk traject wordt sterk geïndividualiseerd omdat elke cliënt een andere start en achtergrond heeft. Ik werk graag op een open, eerlijke en respectvolle manier samen met mijn cliënt om zo samen een traject uit te stippelen waar we ons beiden comfortabel en goed bij voelen.

Meer info

Marijke Kaba (°2001)

Klinisch Psycholoog (i.o)
0477 60 02 51
marijkekaba@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik ben klinisch psychologe in opleiding aan de Universiteit Gent. Binnen PRAKTIJK50 richt ik mij voornamelijk op kinderen (en hun ouders), alsook op jongeren en jongvolwassenen. Je kan bij mij terecht met uiteenlopende klachten, zoals emotionele moeilijkheden, onzekerheden, ingrijpende gebeurtenissen, relationele en/of familiale moeilijkheden, conflicten, identiteitsproblemen... Elke klacht telt en samen zoeken we hoe we jou terug op weg kunnen helpen.

Vanuit een sterke interesse in de systeemtherapie, hecht ik veel belang aan relaties, interacties en de rol van de context. Beïnvloeden en beïnvloed worden staat hierbij centraal. Concreet betekent dit dat ik tijdens het therapeutisch proces ook aandacht zal hebben voor de personen en contexten die voor jou van belang zijn (cfr. gezin, familie, school, werk, ruimere sociale context…). Daarnaast vind ik het cruciaal om een veilige ruimte te creëren waarin je vrijuit kan denken, voelen en spreken. Via woorden zullen we eerst stilstaan bij jouw verhaal en jouw visie op de moeilijkheden. Hierbij zal ik altijd de tijd nemen om onbevangen naar je te luisteren. Vervolgens kan ik dan samen met jou- op jouw tempo- je helpen om je eigen verhaal te (her)schrijven, opdat je terug controle kan krijgen over de zaken waarmee je worstelt. De nadruk ligt hoe dan ook op therapie op maat, met oog voor jouw singulariteit en eigenheid.

Ikzelf ben een twintiger, een bezige bij, een sociale, vlotte en empathische jongedame. Ik heb al van jongs af een enorme interesse in de mens en de existentiële vraagstukken die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. Na een studie van 5 jaar waarin ik mijzelf volledig heb kunnen verdiepen in alle complexiteiten waarmee we als mens geconfronteerd kunnen worden, sta ik nu aan het begin van mijn carrière, met een enorme ambitie om anderen te mogen bijstaan op hun levenspad. Ik ben gebeten door de mens, ik ben gebeten door het leven en ik geloof in herstel. 

Wees welkom!  

Meer info

Dr. Ama Kissi (°1990)

Klinisch Psycholoog
Coördinator Onderzoek, Consultancy & Vorming
0456 32 67 48
amakissi@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Sinds 2013 ben ik erkend klinisch psycholoog. In de afgelopen jaren heb ik waardevolle klinische ervaring opgedaan in het werken met jongeren en volwassenen, zowel in een huisartsenpraktijk in Gent als via Kom Op Tegen Kanker. In 2019 behaalde ik mijn doctoraat in de klinische psychologie. Op dit moment ben ik naast mijn klinische werkzaamheden in PRAKTIJK50 als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent waar ik onderzoek verricht naar racisme in de gezondheidszorg en verzorg ik vanuit mijn onderneming ATUMI consulting, onderzoek & vormingen in samenwerking met PRAKTIJK50.

Waarvoor kun je bij mij terecht als cliënt/hulpvrager?
Binnen PRAKTIJK50 kun je bij mij terecht indien je hulp nodig hebt bij psychische moeilijkheden (bv., depressie, angst), jouw relatie(s) met anderen, en/of identiteitsvraagstukken. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, zet ik in eerste instantie in op het creëren van een veilige sfeer waarin je vrijuit je gedachten en gevoelens kunt delen. Gedurende ons proces zal ik steeds op een onbevangen, respectvolle en oprechte wijze luisteren naar jouw verhaal, rekening houdend met jouw eigenheid en achtergrond. Dit zal mij in staat stellen om behandelingstechnieken toe te passen die afgestemd zijn op wie jij bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt. Omdat je natuurlijk meer bent dan je moeilijkheden, zal ik ook aandacht besteden aan je sterke punten en jou helpen deze verder te ontwikkelen, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken.

Waarvoor kan je bij mij terecht als organisatie/bedrijf?
Binnen PRAKTIJK50 coördineer ik het vormingsaanbod en de onderzoek -en consultancydiensten. In samenwerking met mijn onderneming ATUMI consulting bieden we vanuit de praktijk vormingen aan over onderwerpen zoals diversiteitscompetente zorg en stress & burn-out, en lezingen over de relatie tussen racisme en gezondheid. Als je een enthousiaste, gepassioneerde en empathische spreker zoekt die jou kan informeren over deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Heb je echter interesse in een op maat gemaakte vorming of een vorming over een ander gezondheidsgerelateerd thema (bv., mindfulness), neem dan gerust contact met me op zodat we, samen met de medewerkers van PRAKTIJK50, kunnen nagaan hoe we dit kunnen realiseren.

In partnerschap met ATUMI consulting, biedt PRAKTIJK50 wetenschappelijk onderbouwde consultancy aan. Je kan ook bij ons terecht indien je onderzoek wenst uit te voeren op het gebied van diversiteit, inclusie, en welzijn. Wens je beroep te doen op deze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 902117931

Meer info

Annik Leyman (°1981)

Erkend Gezondheids & oplossingsgericht consulent
expert voedingspsychologie (i.o)
Socioloog
0478 71 46 76
annikleyman@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

Ik ben in 2004 afgestudeerd als Master in de Sociologie en werk sindsdien aan de Universiteit Gent. Vanuit mijn passie voor gezondheid startte ik in 2017 met een opleiding tot erkend gezondheidscoach. Ik schoolde mij nadien verder bij in de werking van het brein, coaching, gedragsverandering en mindset om ook gedachten, overtuigingen, gevoelens en patronen mee te nemen in een geïntegreerd proces.

Op mijn verdere pad werd ik steeds meer geboeid door de body-mind connectie. Via lopende opleidingen tot expert in de voedingspsychologie en kPNI therapeut (klinische psycho-neuro-immunologie) krijg ik steeds meer inzicht in de manier waarop voeding en stress fysieke maar ook psychische aandoeningen zoals angst, depressie, burn-out en slaapproblemen beïnvloeden.

In ons lichaam werkt alles samen en oefenen onze fysieke en psychische gezondheid een sterke invloed uit op elkaar. In mijn begeleiding kijk ik naar alle factoren die een effect hebben op onze fysieke en mentale gezondheid, energie en veerkracht: voeding, stresshantering, beweging, slaap,  gedachten, emoties,  een gevoel van zingeving en verbinding met anderen, (belemmerende) overtuigingen en patronen zoals het onderdrukken van gevoelens, faalangst, moeilijk grenzen kunnen aangeven,… Al deze elementen hebben rechtstreeks via ons stresssysteem en onrechtstreeks via ongezond gedrag (piekeren, emotie-eten, slaapproblemen,…) een invloed op hoe we ons fysiek en mentaal voelen.

In mijn begeleiding werk ik met technieken zoals ACT en oplossingsgericht coachen aan duurzame gedragsveranderingen en het doorbreken van ongezonde fysieke en mentale gewoontes en patronen. Ik combineer dit (indien relevant) met voedings- en levensstijlaanpassingen.

Je kan bij mij terecht indien je last hebt van burn-out of andere stress gerelateerde klachten. Voor andere psychische problemen zoals angst of depressie kan ik (indien er sprake is van een oorzakelijk of in stand houdend verband tussen de psychische aandoening en voeding- en levensstijlfactoren) via de principes van voedingspsychologie ondersteunend werken naast een traject bij een klinisch psycholoog.   

Ook indien je last hebt van fysieke klachten zoals aanhoudende vermoeidheid, overgewicht, slaapproblemen,… kan ik jou helpen op terug de regie te nemen over je eigen gezondheid en welzijn.

Meer info

Tine Oelbrandt (°1976)

Klinisch Psycholoog
Stress & Burn-out Coach
0493 91 66 58
tineoelbrandt@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent in 1999. Ik deed jarenlange ervaring op in een organisatie voor jeugdhulp (vzw LIA) waar kinderen, jongeren en hun gezinnen begeleid worden en waar ik momenteel, naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 nog steeds aan de slag ben. Doorheen mijn ervaringen als psycholoog en later leidinggevende en beleidsmedewerker in LIA, kreeg ik steeds meer interesse in hoe organisaties functioneren en het effect daarvan op het welzijn van medewerkers. Ik ben geboeid door leiderschap en de begeleiding van medewerkers tijdens hun loopbaan. Ik vervolledigde het postgraduaat Human Resources Management aan de Arteveldehogeschool in 2021 en volgde bijkomend de opleiding ‘Begeleiding en aanpak van stress en burn-out’.

In PRAKTIJK50 kan je bij mij voornamelijk terecht als je wil herstellen van overspanning of burn-out en/of herval wil voorkomen. We doen dit stap voor stap. We staan stil bij stress, gedachten en emoties. We besteden aandacht aan wie jij bent, met je eigen behoeftes, waarden en talenten. Ook de omgevingen waarin je leeft en werkt, brengen we in beeld. Samen kunnen we jouw juiste weg (terug)vinden. Herstel van jouw energie en vitaliteit is mogelijk, je kan je als persoon terug in balans voelen. Ook als je hard werkt, als je dat maar doet op een manier waarvan je gelukkig wordt. Je kan ook bij mij terecht voor andere klachten zoals onder andere perfectionisme, faalangst, laag zelfbeeld of piekeren.

Balans zoek ik ook in mijn eigen leven. Mijn partner en ik hebben een levendig gezinsleven met drie zonen en een drukke job. Ontspanning vind ik in sporten, lezen en toffe momenten met mijn gezin, familie of vrienden. Als ik iets kan betekenen voor iemand, dan is mijn dag goed!

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 762133650

 

Meer info

Lucinde Rombaut (°1998)

Klinisch Psycholoog
Perinataal Counselor
‎0468 47 92 77
lucinderombaut@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

In 2021 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Universiteit Gent. Momenteel volg ik een bijkomende therapieopleiding als eerstelijnspsychologe. Naast mijn ervaring in het ambulant revalidatiecentrum te Lokeren waar kinderen met ontwikkelingsstoornissen worden opgevolgd, werkte ik o.a. met personen die worstelen met hun zelfbeeld, angsten, depressieve en psychosomatische klachten, veranderingen in hun levensfasen, en opvoedingsmoeilijkheden. Herken jij jezelf in een van deze thema’s, dan kan je hiervoor bij mij terecht in PRAKTIJK50. Daarnaast ben ik ook werkzaam in het AZ Sint-Vincentius te Deinze op de dienst materniteit en pediatrie. In deze context begeleid ik ouders bij moeilijkheden en emotionele problemen voor, tijdens of na de zwangerschap. Je kan bij mij in PRAKTIJK50 ook hiervoor in het bijzonder terecht alsook met bezorgdheden rond opvoeding en het terugvinden van een balans in de hectische periode die het ouderschap met zich kan meebrengen.

Op de eerste plaats streef ik ernaar een veilige en warme sfeer te creëren waarbinnen je de vrijheid voelt om over je gedachten en gevoelens te praten. Tijdens de therapie zal ik vanuit een open, respectvolle manier naar jouw verhaal luisteren en gaan we samen op zoek naar de diepere grond van de moeilijkheden die je ervaart en hoe die zich uiten in je dagelijkse leven. Samen op zoek gaan is een aspect dat ik erg belangrijk vind. Jij hebt jouw eigen plattegrond in handen, ik zie het mijn taak als psycholoog om jou doorheen de verschillende paden te gidsen. Samen kiezen we welke weg je kan inslaan. Naast aandacht te schenken aan de moeilijkheden die zich voordoen, vind ik het ook erg belangrijk om oog te hebben voor jouw sterktes en te kijken hoe we deze verder kunnen inzetten.  De behandelingstechnieken die ik hierbij toepas zijn afgestemd op jouw noden, wat voor jou goed aanvoelt en werkt.
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 982131758

Meer info

Maité Van Alboom (°1994)

Klinisch Psycholoog
0473 35 37 73
maitevanalboom@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

In 2018 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent. Ik heb ervaring opgedaan in de afdelingen ‘Psychogeriatrie’ en ‘PAAZ’ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) waar ik werkte met personen die last hadden van stemmings– en/of angstproblemen, stress, existentiële vragen, chronische lichamelijke klachten, of neuropsychologische moeilijkheden. Als vrijwilliger heb ik ook gewerkt met personen die uiteenlopende psychische kwetsbaarheden hadden. In PRAKTIJK50 werk ik zowel met jongvolwassenen, volwassenen, als ouderen rond stemmings– en/of angstproblemen, stress, existentiële vragen, perfectionisme, veranderingen in levensfase, chronische lichamelijke klachten, etc. Naast dit klinische werk ik aan een doctoraat aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Mijn doctoraatsonderzoek handelt over stigma en sociale relaties bij mensen met chronische pijn.

Mijn aanpak kenmerkt zich door het creëren van een warme, rustige en vertrouwelijke sfeer waarin we onder woorden trachten te brengen wat je parten speelt. Verder kunnen we in een later stadium samen op zoek gaan naar zaken die de worsteling met bepaalde gedachten, gevoelens en omstandigheden kunnen verlichten. Ik laat mij inspireren door verschillende therapievormen, maar stem dit steeds af op jouw persoonlijke situatie. Ook vind ik het belangrijk om zelf levenslang te blijven bijleren zodat we steeds op de hoogte blijven van nieuwe wetenschappelijke inzichten die onze praktijk kunnen informeren.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942130429

Meer info

Els Velghe (°1975)

Integratief Kinder & Jongerentherapeut
0469 21 59 04
elsvelghe@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Kinderen en jongeren ondersteunen is altijd een rode draad doorheen mijn leven geweest. Als tiener was ik monitor bij de jeugddienst en groeide mijn passie voor kinderen. Ik koos aanvankelijk voor een opleiding als kleuterleidster, werd 6 jaar later zorgleerkracht en groeide door naar zorgcoördinator. Ik bleef me ondertussen bijscholen: BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren en een 2-jarige opleiding als kinder-en jongerencoach. Ik voltooide recentelijk ook de opleiding kinder- en jeugd psychotherapie aan de Academie voor Integratieve Humanistische Psychotherapie en Psychologie (AIHP). Ik deed ervaring op in het werken met kinderen en jongeren met diverse problematieken.


Binnen PRAKTIJK50 kunnen kinderen en jongeren (vanaf 9j) bij mij terecht wanneer zij problemen ervaren met o.a. zelfvertrouwen of zelfbeeld, piekeren, (faal)angst en andere negatieve emoties, slaapproblemen, hoofdpijn of buikpijn, perfectionisme, motivatie, of problemen binnen sociale interacties op school, met vrienden, ouders of anderen. Een goede samenwerking met belangrijke anderen zoals de ouders of de school is belangrijk. Er zal daarom vaak niet enkel met het kind of jongere worden gewerkt: ook de ouders of school worden, naargelang de nood en vraag, betrokken in de therapeutische begeleiding. Ouders kunnen ook terecht bij mij als er opvoedings-en gezinsvragen zijn. Naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 werk ik ook als therapeut bij wELSkracht.


Ik hecht enorm veel belang aan het positieve en kijk eerst naar welke krachten al aanwezig zijn. De zorgen kunnen niet altijd weggenomen worden, maar jouw kind kan ermee leren omgaan. Dit kan via gesprek maar er hoeft niet altijd gepraat worden. Met behulp van uitdagend spelmateriaal en verschillende methodieken leer ik jouw kind nieuwe vaardigheden en reik ik gepaste tools aan. Elk kind, elke jongere en elke volwassene is uniek. Wat voor de ene werkt, werkt niet noodzakelijk voor de ander. Ik kijk in de begeleiding naar het unieke van elk individu en zoek naar een traject dat bij hem/haar past. 


Ik ben iemand die graag lacht en kies er bewust voor om positief in het leven te staan. Als je me wil vatten in enkele woorden dan zijn het zonder twijfel de volgende: positief – empathisch – oprecht geïnteresseerd in anderen -uitreikend naar anderen – eerlijk – ontwapenend en sfeermaker. Ik ben zelf mama van 3 schatjes. 

Meer info

Jirky Vercauteren (°1992)

Klinisch Psycholoog
Cognitief Gedragstherapeut (i.o)
0471 53 07 81
jirkyvercauteren@praktijk50.be

Werkzaam in Uebergdreef 50

Ik ben erkend klinisch psycholoog sinds 2018. Ik heb voornamelijk ervaring opgedaan in het werken met volwassenen binnen de psychiatrische hulpverlening. Ik werkte in Psychiatrisch Centrum Sint Hieronymus te Sint-Niklaas waar ik voornamelijk werkte met cliënten met een psychotische kwetsbaarheid, maar ook met cliënten met een verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornis, of bipolaire stoornis. Naast mijn werkzaamheden in PRAKTIJK50 ben ik momenteel werkzaam in het CGG De Drie Stromen te Wetteren. 

Binnen PRAKTIJK50 werk ik met diverse problematieken (o.a. angst, depressieve klachten, dwanggedachten, stress, …) en dit vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader waarbij ik herstelgericht aan de slag ga. Hierbij heb ik niet enkel oog voor de kwetsbaarheden die ons allen kenmerken, maar ook voor de krachten en talenten die we bezitten. Ik hecht er veel belang aan om je te benaderen met de nodige warmte, openheid en respect. Bovendien vind ik het enorm belangrijk om je een veilige, warme ruimte te bieden waarin je in alle vertrouwen jouw verhaal kwijt kan. Samen gaan we met je verhaal aan de slag om het evenwicht en de kracht in je leven te herwinnen. Ikzelf ben iemand die uitdagingen niet uit de weg gaat, en die uit deze uitdagingen kracht probeert te putten met een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Ik geloof sterk in de kwetsbaarheden, krachten en talenten van anderen, en de mogelijkheden om van hieruit te groeien.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 921326178

Meer info

Aline Wauters (°1989)

Klinisch Psycholoog
Perinataal Counselor (i.o)
0490 46 04 14
alinewauters@praktijk50.be

Werkzaam in Koophandelstraat 40

Ik studeerde in 2018 af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog en eerder als jurist in 2013. Ik deed ervaring op in het werken met zowel volwassenen als ouderen met o.a. stemmingsproblemen, angst, pijnklachten, en problemen in de relatie tot anderen. Binnen PRAKTIJK50 werk ik eveneens met diverse problematieken. Soms lopen we in ons leven vast en slagen we er niet in om alleen uit te klaren hoe dat komt en hoe we terug verder kunnen. Je kan bij mij terecht wanneer je het gevoel hebt vast te lopen (angst, depressieve gevoelens, existentiële vragen, emotionele transitie,…), zodat we samen in een veilige context op zoek kunnen naar bestaande patronen en hoe we deze via nieuwe inzichten kunnen doorbreken.

Ik werkte de voorbije jaren aan een doctoraat aan de Universiteit Gent rond pijnherinneringen bij kinderen en de rol van ouders. Vanuit dit onderzoek ontwikkelde ik een bijzondere interesse voor het leren in verbinding gaan met je kinderen en de uitdagingen die het ouderschap met zich meebrengt. In deze context volg ik een bijkomende opleiding perinatale counseling om (jonge, aanstaande of wens-) ouders te begeleiden bij moeilijkheden en emotionele problemen voor, tijdens of na de zwangerschap. Je kan bij mij dus ook in het bijzonder terecht voor begeleiding rond twijfels, emotionele moeilijkheden en angsten rond kinderwens, fertiliteit, zwangerschap en bevalling. Daarnaast kan je bij mij terecht voor onzekerheden of donkere wolken in de kraamperiode, bezorgdheden rond opvoeding en het terugvinden van een balans in de hectische periode die het ouderschap met zich kan meebrengen. Ik ben zelf mama van twee zonen.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 892121860

Meer info