Praktisch

Aanmelding voor psychotherapie of coaching

Een afspraak maken voor een intakegesprek kan op eigen initiatief of na doorverwijzing.
Aangezien we de telefoon niet kunnen beantwoorden als we in gesprek zijn met een cliënt, kan je best contact opnemen via het contactformulier of je contactgegevens nalaten via het algemeen nummer.
We bellen jou dan binnen de week terug om jouw hulpvraag te beluisteren zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen wie van ons team meest geschikt is om jou te begeleiden binnen PRAKTIJK50. Een afspraak voor een intakegesprek met één van onze medewerkers wordt hierna vastgelegd.

Maak een afspraak

Intakegesprek en verloop van therapie of coaching

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek, het intakegesprek, gaan we samen dieper in op de moeilijkheden die je ondervindt en trachten we te begrijpen hoe deze zijn ontstaan en welke impact ze hebben op jou en je omgeving. Van daaruit bekijken we welke jouw verwachtingen zijn en hoe we samen op pad kunnen gaan. Op het einde van het intakegesprek bespreken we hoe het verdere psychotherapieverloop of coaching-traject er kan uitzien en beslissen we samen of we een vervolgafspraak vastleggen. Als blijkt dat andere hulp beter past, dan bespreken we een eventuele doorverwijzing; dit kan zowel een interne doorverwijzing (binnen het team van PRAKTIJK50) als externe doorverwijzing zijn (naar een andere praktijk of hulpverlener).

Bij aanvang worden vaak wekelijks of twee-wekelijks vervolggesprekken met jou ingepland. In een latere fase, wanneer het beter gaat, wordt de tijd tussen de gesprekken langer. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek of hulpvraag. We werken kortdurig waar mogelijk, langdurig waar nodig.

Tarieven

Het intakegesprek kost 85 euro (70 euro + 15 euro eenmalige dossierkost) en duurt een uur. De prijs voor een vervolggesprek is 70 euro en duurt 50-60 minuten. Er wordt afgerekend op het einde van elke sessie, cash of via app bancontact/payconiq. Betalen met bancontact is niet mogelijk.

Bij koppels of gezinsgesprekken kan het soms aangewezen zijn om gesprekken te houden van 1.5 u waarvoor een kostprijs van 115 euro wordt aangerekend voor het intakegesprek en 100 euro voor vervolggesprekken.

De kostprijs voor verslaggeving (bv. naar arbeidsgeneesheer, externe instanties, ...) is 15 euro/15 min aangevat.

De kostprijs voor (telefonisch) overleg met externen (CLB, School, werkgever, …) is 15 euro/15 min aangevat.

Sommige mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling voor psychologische zorg. Meer informatie over terugbetaling vind je hier. Melanie Beeckman biedt binnen onze praktijk een beperkt aantal sessies (4u/week) aan als eerstelijnspsycholoog binnen de nieuwe conventie rond terugbetaling van psychologische zorg

Je kan je afspraak kosteloos annuleren via mail of telefonisch indien dit ten minste 24 u op voorhand gebeurt. Indien je jouw afspraak niet 24 u op voorhand annuleert, zal het bedrag van de sessie in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van overmacht.