Psychotherapie

Heb je het gevoel dat je de weg kwijt bent?
Zit je vast in je verhaal?
Is er iets ingrijpends gebeurd dat om zorg en aandacht vraagt?
Ervaar je moeilijkheden in de relatie tot anderen?
Blijf je worstelen met een bepaald probleem?
Word je overmand door negatieve emoties en gedachten?

Wees welkom in PRAKTIJK50 met je verdriet, angst, onzekerheid of boosheid, maar zeker ook met je verlangen naar anders, minder, meer of beter ...

Therapie kan jou helpen om ruimte en rust te creëren zodat er nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden en je opnieuw greep op je eigen leven krijgt. We helpen je stil te staan bij jouw gedachten en emoties en te kijken naar de onderliggende betekenis van terugkerende problemen en moeilijkheden. Het vraagt vaak veel moed om de stap te zetten naar begeleiding. In therapie kun je leren vastgeroeste patronen uit het verleden te herkennen en los te laten, andere keuzes te maken en op een andere manier in het leven te staan.

In PRAKTIJK50 hopen wij jou de ruimte te bieden die nodig is om dit waar te maken. Onze psychologen bieden jou elk vanuit hun eigen expertise een plaats waar je jezelf terug kan vinden en waar je op adem kan komen als dat nodig is. Een veilige plaats waar niet geoordeeld wordt maar waar jouw eventuele verdriet, angst of boosheid een plek kan krijgen, net als jouw vreugde en verwondering. We benaderen mensen vanuit de veelheid aan verbindingen waarin ze leven. Op die manier plaatsen we de ervaren problemen in een breder geheel: familie, relaties, omgeving, cultuur, belangrijke levensgebeurtenissen, maatschappelijke visies,... Onze psychologen stemmen zich af op jouw unieke noden en levensverhaal en bieden je graag ondersteuning op jouw weg.

Wat doen we

Coaching

Heb je een plan of een doel dat je heel graag wil realiseren?
Wil je een grotere balans tussen privé en werk?
Wil je meer vervulling uit het leven halen?

Wil je inzetten op een gezondere leefstijl?
Wil je je vermogen in de omgang en communicatie met anderen verbeteren?
Voel je je opgebrand in je job maar weet je niet goed hoe je nu precies tot verandering kan komen?

Wil je weten hoe je je sterktes het beste kan inzetten? 
Heb je meer nood aan rust, aan structuur, aan ademruimte?
Wil je werken aan een gezondere leefstijl?
Wil je sterker en even­wichtiger staan in relatie tot anderen?

Coaching kan jou hierbij helpen. Samen met de coach wordt jouw individuele traject samengesteld aan de hand van jouw vragen en behoeften, rekening houdend met jouw talenten en capaciteiten, en eventuele onderliggende problemen zoals AD(H)D, autisme of problemen in de relatie tot anderen. Zo kunnen onze coaches jou begeleiden in het verbeteren van een gezonde leefstijl, het versterken van relationele vaardigheden door zicht te krijgen op en het doorbreken van negatieve interactieschema's. Alsook bij verhelderende beeldvorming van relatiepatronen van de relatie tot je partner, je kind, je ouder(s), jezelf. 

Tijdens je coachingtraject werk je aan je doelstellingen en competenties door middel van coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten. Doelen op lange termijn breken we op in hanteerbare doelen en bijhorende actiepunten op korte termijn. Wat zijn je huidige sterktes? Waar kan je nog in groeien?

Samen met jouw coach zal je een passend en realistisch plan van aanpak opstellen en in de praktijk brengen en voortdurend reflecteren op de doelen die voor jou belangrijk zijn.

Maak een afspraak